سازمان ها برای اینکه بتوانند تیم فروش موفق ایجاد کنند، باید از اصول اساسی استفاده کنند: یک محصول با کیفیت، برنامه پاداش متقاعد کننده، برنامه آموزشی ساده و پیگیری مؤثر فروش. نسل هزاره این دستورالعمل را تغییر داده اند.
نسل هزاره، جوان ترین نسل در نیروی کار امروز هستند.این افراد به طور وسیع متفاوت از افرادی هستند که در نسل های قبل از آنها بودند.
فروشنده های نسل هزاره  افرادی مطمئن، خود بیانگر، آزاداندیش،  و خوش بین هستند و نسبت به تغییر دید بازی دارند. آنها زاده تکنولوژی بوده و در ارتباطات لحظه ای غوطه ور هستند.
انتظارت آنها از کار و زندگی شخصی، بلند پروازانه است.جای تعجب ندارد که این نسل منحصر به فرد دارای پتانسیل فوق العاده، برای دستیابی به نتایج بزرگتر در فروش هستند، اما نسل هزاره به سبک جدیدی از مدیریت نیاز دارند که موفقیت را پرورش دهد.
در اینجا هفت نکته اساسی برای مدیریت مؤثر نیروهای فروش نسل هزاره آورده شده است:

1-عوامل انگیزاننده واقعی آنها را، پیدا کنید. نسل هزاره ایده آل گرا هستند و اغلب تمرکزشان بر روی تأثیر اجتماعی یا رضایت شخصی است، تا درآمدی که بدست می آورند. آنها نسبت به نسل قبل اغلب تمایل دارند که به مدت طولانی تری با والدین شان زندگی کنند و از ازدواج کردن و پروش کودک سر باز می زنند.  بفهمید که چه چیزی کارمندان نسل هزاره شما را واقعا تحریک می کند به طوری که شما بتوانید آنها را به طور مؤثر برانگیزانید.

2-به آنها کمک کنید تا با کفش مشتری راه بروند. چون نیروهای فروش نسل هزاره غالبا به مشتریان مسن تر می فروشند، نیاز خواهند داشت که این مشتریان را بفهمند و با آنها ارتباط برقرار کنند. به تیم فروش نسل هزاره خودتان آموزش دهید که چشم اندازهای یک فرد 55 ساله همانند چشم اندازهای و آرمان های یک فرد 27 ساله نیست. مشتریان نسل انفجار جمعیت بیشتر به وسیله امنیت مالی برانگیخته می شوند در حالی که یک فرد از نسل هزاره می تواند با انعطاف و راحتی برانگیخته شود. اگر نیروهای فروش نسل هزاره از درک دیدگاه افرادی از نسل های دیگر عاجز باشند، برای حفظ ارتباطات با مشتریان مبارزه می کنند و فروش را با چشم اندازهای بسیاری خاتمه می دهند.

3-آموزش، آموزش، آموزش و سپس آموزش بیشتر. نسل هزاره ممکن است برای مشاغل سطح ابتدایی آموزش دیده باشند، اما شما باید با آموزش وسیع و با نگرش جامع آنها را آماده کنید. با پیشنهاد آموزش جامع به استخدامی های جدید، استعداد های جوان را به سازمان خود جذب می کنید. به علاوه، نسل هزاره معمولا یاد گیرنده های مشتاقی هستند که استراتژی ها و تکنیک هایی که آموخته اند را اجرا خواهند کرد. هر چه دوره های آموزشی بیشتری ارائه دهید، مؤثرتر خواهد بود.

4-بر روی کاری که انجام می دهند تمرکز کنید نه زمانی که آن را انجام می دهند. ایده متداول ساعت کاری 9 تا 5 ایده بیگانه ای برای بیشتر نسل هزاره ها است.
. نسل هزاره برای اینکه خواستار تعادل کار و زندگی هستند، شهرت دارند. اگر آنها احساس کنند که کارفرمایشان درکی از تعادل کار و زندگی ندارد، ممکن است روحیه شان را از دست دهند و گزینه های شغلی دیگر را بررسی کنند.
پس به جای تنظیم برنامه سفت و محکم برای کار، برای تیم فروش نسل هزاره خود اهداف فروش – فعالیت روزانه یا هفتگی خاص تعیین کنید. سپس به آنها اجازه دهید که کارشان را بر اساس برنامه زمانی که آنها را بهره ور تر می کند، به انجام رسانند.

5-به آنها زیاد بازخور دهید. دلیل اینکه به نسل هزاره ها کودکان جاه طلب می گویند این است که این نسل  از هر فرصتی برای درخشیدن و برجسته شدن بهره میبرد. به یاد داشته باشید که این نسل با این روند بزرگ شده اند که تقریبا برای هر تلاشی، جایزه و پاداش دریافت کنند، چه جایگاه آخر در مسابقات لیگ به دست آورند یا اینکه جایگاه پنجم در یک نمایشگاه علمی کسب کنند. با دادن بازخورهای زیاد بر روی این موضوع سرمایه گذاری کنید. ارائه بازخورد نشان دهنده توجه راس سازمان به زیردستان و یکی از انگیزاننده های قدرتمند نسل هزاره محسوب میشود.

6-انتظارات را در راستای موفقیت تنظیم کنید. نسل هزاره با خشنودی فوری، فست فود، پیام رسانی فوری و چرخه خبری 24 ساعته رشد کرده اند. درنتیجه، این نسل به دنبال نتایج سریع هستند و احتمالا به سرعت نیز خسته می شوند.در محیط کار اینگونه شناخته شده اند که از شاخه ای به شاخه دیگر می روند. آنها کارکنانی بی وفا هستند، اگر انتظارات آن ها به موقع برآورده نشود برای رسیدن به جایگاههای بالاتر کارشان را ترک خواهند کرد. به جای اینکه این موضوع را منفی ببینید، آن را به عنوان یک دارایی برای کار و کسب در نظر بگیرید. فروشنده های نسل هزاره هر کار جدید را با اشتیاق و امید زیاد شروع می کنند. اگر بتوانید به آنها در شکل گیری انتظاراتشان از شغل کمک کنید، می توانید استعداد نسل هزاره را به صورت مداوم حفظ کرده و ارتقا دهید. انتظاراتی واقع بینانه برای فروشنده های نسل هزاره تنظیم کنید و با این کار احتمال اینکه آنها در آینده ای نزدیک سازمان را ترک کنند، را کاهش خواهید داد.

7-از آنها درخواست کمک کنید. یکی از بهترین خصوصیت های اعضای نسل هزاره این است که آنها کارکنانی تیم محور و اهل همکاری هستند. این خصوصیت بدین معناست که آنها تمایل شدیدی دارند که در محیط کار به دیگران کمک کنند. به مجرد آنکه شایستگی کلیدی و قابل تمایز خاصی را در آنها کشف کردید آنها را ترغیب کنید که این مهارت ها را به دیگران هم آموزش دهند. نسل هزاره احتمالا در کار با تکنولوژی همچون سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان قوی خواهند بود. 
منبع:dargi.ir