بازاریابی و علم ارتباطات از دیرباز رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته اند. در حقیقت بخش زیادی از فعالیت یک بازاریاب یا فروشنده، ارتباط برقرار کردن با افرادی است که مشتری وی هستند یا قرار است مشتری او شوند. در همین راستا هر روزه شاهد ظهور فناوری های جدید جهت تسهیل و تقویت این ارتباط هستیم. در زیر به چند نکته پیرامون این مطلب اشاره شده است. 

1) برای متمایز ساختن خود از رقبا از نوروساینس استفاده کنید.
فروش با کمک نوروساینس می تواند شما را از بسیاری از رقبایتان متمایز کند. سعی کنید رویکردی احساسی داشته باشید و میزان ترشح هورمون آکسی توسین را در مشتریان خود افزایش دهید. به وسیله حفظ تماس چشمی، گاهی لبخند زدن و حتی دست دادن شما می توانید از همان ابتدای امر، اطمینان مشتری را جلب کرده و یک ارتباط قوی با وی برقرار کنید. حتی بد نیست گاهی اوقات شوخی کردن به مقدار کنترل شده ای را چاشنی مکالمه خود با مشتری کنید. اغلب فروشندگان تمایل به حفظ رفتار کلیشه ای خود داشته و تنها دوست دارند راجع به فروش محصول خود صحبت کنند. اما بد نیست گاهی کاری کنیم که مشتری کمی بخندد و این قالب کلیشه ای شکسته شود. بنابراین اجازه دهید که شخصیت شما بدرخشد و اسیر رفتارهای کلیشه ای و بعضاً ناکارامد مرسوم بین فروشندگان نشود. 
 
2) سعی کنید از اهداف مشتری از خرید آگاه شوید.
واضح است که مشتری به دلیل فروش محصول از جانب شما، در بازار حضور دارد و حضور شما نیز به این علت است که محصول قابل فروش خود را به مشتری عرضه کنید. حال بیایید یک گام به جلوتر رفته و سعی کنید نسبت به هدف مشتری در خرید از خودتان و اینکه چه انتظاری از نتیجه این خرید دارد نیز آگاهی پیدا کنید. البته باید با دقت زیادی این کار را انجام داده و مراقب باشید با پرسیدن پرسش های زیاد حس تحت بازجویی قرار گرفتن را به مشتری منتقل نکنید. منظور این است که مکالمه خود با مشتری را تنها در سطح مکالمه نگه داشته و آن را به یک مصاحبه تبدیل نکنید. اگر در برخورد با مشتری درست عمل کنید مشتری خودش نیازهای خود را به راحتی با شما در میان می گذارد. فقط کافی است گوش دادن را بلد باشید. اگر مشتری احساس کند که شما برای دغدغه های او اهمیت قائل هستید به راحتی و بدون آنکه نیاز باشد شما به او فشار بیاورید، خواسته های خود را مطرح می سازد. 
 

3) راه حل را به صورت واضح ارائه کنید.
بعد از اینکه متوجه شدید که هدف کلی مشتری در خرید از شما چیست شما این فرصت را خواهید داشت که نوع مکالمه با وی و هدف خود در فروش به وی را به منظور ایجاد یک ارتباط عالی تنظیم کنید. از خودتان بپرسید چرا به این مشتریان می فروشید؟ آنها با خرید از شما در پی حل چه مشکلی هستند؟ به این پرسش ها و پرسش هایی از این دست پاسخ دهید تا بتوانید بهتر با کاروکسب مشتری نیز آشنا شده و یک ارتباط خوب و قوی بین خواسته ها و آرزوهای مشتریان و آنچه که به آنها عرضه می کنید برقرار سازید.
منبع:dargi.ir