همه ما در طول زندگی کاری خود تجربه کار کردن با مدیرانی را داشته ایم که همواره از آنها به عنوان افرادی کاریزماتیک نام می‌بریم و خاطرات مشترک با آنها را هیچگاه از یاد نمی‌بریم.در دنیای سازمانی نوین ، شکل مطلوب مدیریت ، مدیریت همراه با رهبری کاریزماتیک است و از رهبران کاریزماتیک معاصر میتوان به استیو جا بز اشاره کرد.رهبر کاریزماتیک کسی است که موفق به ایجاد رابطه ای اثر گذار،  بدون استفاده از زور یا پاداش مالی میشود و توانائی الهام بخشی و تلقین پیروان را دارد .رابطه رهبران کاریزماتیک با پیروانشان رابطه مرید و مراد بوده و رهبران کاریزماتیک اغلب نمادی برای برخی ارزشها شمرده میشوند .  پیروان رابطه ای عاطفی نسبت به رهبران داشته و کارهائی انجام میدهند که ماوراء هنجارهای پذیرفته شده در جامعه است.مدیران کاریزماتیک دارای چه ویژگی هایی هستند که آنها از سایرین متمایز می سازد. در اینجا به بررسی چند مورد می پردازم:

1) اعتماد به نفس

مدیران دارای شخصیت قدرتمندی هستند که به وسیله آن افراد را به سوی خود جذب می کنند. دلیل اصلی این جذابیت ریشه در اعتماد به نفس آنان دارد. مدیران قدرتمند دارای اعتماد به نفسی قوی بوده و به ندرت دچار شک می شوند چرا که شناخت کافی از خود و توانایی های خود دارند.
مدیران کاریزماتیک همچنین افرادی خوش بین هستند. آنها همیشه نیمه پر لیوان را دیده و به حل مشکلات خوش بین هستند. رالف مارستون می نویسد: خوش بین بودن در شرایط سخت ساده لوحی نیست بلکه رهبری است.
برای اینکه مدیری قدرتمند باشید باید اعتماد به نفس را تمرین کنید. اگر همیشه خود را به عنوان نفر دوم قبول داشته و در جمع همکاران احساس خجالت کنید آنها هیچ گاه شما را به عنوان مدیر کاری خود قبول نمی کنند. اگر شما به خودتان اعتماد نداشته باشید پس چه کسی باید به شما اطمینان داشته باشد؟

2) خلاقیت

مدیران کاریزماتیک فراتر از چارچوب ها اندیشیده و مرزهای تفکر را می شکنند در حالی که دیگران شاید این نوع شکست مرزها را ریسک تلقی کنند. 
زمانی که مشکلی به وجود می آید مدیران تنها به موانع نگاه نمی کنند. بلکه خود را به چالش کشیده و و تهدیدها را به فرصت تبدیل می کنند. در کاروکسب این نوع از خلاقیت می تواند منجر به یک تغییر مثبت بزرگ و باعث ایجاد انگیزه در کارکنان شود.
سیمون سینک می گوید: اگر اعمال شما باعث شود که دیگران بیشتر رؤیا پردازی کنند، بیشتر یاد بگیرند بیشتر کار انجام دهند و خود را توسعه دهند آنگاه شما یک مدیر هستید.

3) چشم انداز

از آنجا که مدیران ارزش زیادی برای نوآوری قائل هستند بنابراین بر روی آینده و اینکه چگونه می توانند آن را بهبود ببخشند تمرکز می کنند. آنها رؤیا و برنامه ای دارند که برای دیگران نیز ایجاد انگیزه می کند. در یک بررسی نشان داده شد که 41% از افراد شرکت کننده در بررسی فوق اظهار داشتند که یکی از مهمترین قابلیت های مورد انتظار در مدیران کاری آینده قدرت دادن به کارکنان است. 
سیمون سینک می نویسد: مدیریت به دو چیز نیاز دارد: چشم انداز نسبت به جهانی که هنوز به وجود نیامده و قابلیت ارتباط برقرار کردن با آن.

4) تصمیم گیری

چشم انداز و دستیابی به آن برای بسیاری از مدیران به عنوان هدف اصلی به حساب می آید و تمام کارهایی که انجام می دهند در حول واقعیت بخشیدن به آن می چرخد. برای دستیابی به این رؤیا مدیران اهداف ویژه ای را تعیین و با سخت کوشی، استراتژی سازمان یافته و ... با کمک تیم خود تلاش می کنند به آن دست پیدا کنند.
مدیران بر روی نتایج حاصل شده و انجام آنچه باید انجام می شده تمرکز می کنند. در زمانی که شرایط سخت می شود ناامید نمی شوند و به جای آن به مبارزه با چالش ها می پردازند.

5) ارتباط برقرار کردن

زمانی که مدیران صحبت می کنند این کار را با اعتماد به نفس انجام می دهند که باعث شده افراد به صحبت های آنان توجه کنند. آنها بسیار شفاف و با مهارت صحبت می کنند به گونه ای که به شما این اطمینان را می دهند که هر کلمه مقصود و هدف خاصی را دنبال می کند.
مدیران همچنین از تکنیک های زبان بدن آگاهی دارند و با افرادی که با آنها صحبت می کنند ارتباط چشمی خوبی برقرار می کنند. در هنگام صحبت در مقابل جمعیتی زیاد مانند زمانی هستند که با یک نفر صحبت می کنند. 
والتر بنیس می نویسد: مدیران توانا باعث می شوند افراد این حس را پیدا کنند که در متن قرار دارند و نه در حاشیه و بنابراین تک تک افراد این اعتماد به نفس را پیدا می کنند که می توانند نقش بسزایی در موفقیت سازمان داشته باشند. زمانی که این اتفاق بیفتد کار کردن و فعالیت افراد معنا پیدا می کند. 

راه های افزایش کاریزما چیستند ؟

  • افزایش مهارت های شخصی در بیان

  • هوشیاری محیطی و حساسیت به اتفاقات پیرامون و درک فرصت ها

  • افزایش ارتباطات با زیر مجموعه برای گرفتن اطلاعات

  • تصمیمات صحیح و بجا گرفتن

  • ایجاد ارتباط عاطفی

  • ایجاد اعتماد
 

منبع:dargi.ir