مدل نایس
مدل بازاریابی نایس اشاره به اصل تناسب دارد.نام این مدل به معنای خوب و نیک است و در حقیقت اشاره به اصل تناسب دارد؛ اینکه محتوای مناسب برای مخاطبان مناسب در زمان مناسب تولید شود. این مدل به جای تاکید بر مکان و نحوه انتشار محتوا، به افراد و همچنین به زمان انتشار محتوا توجه دارد. این مدل از چهار بخش تشکیل شده است که عبارتند از: جدید بودن، ایجاد علاقه، تبدیل و درگیری.
جدیدبودن، اشاره به مخاطبان جدید دارد؛ یعنی اینکه شما همواره باید از طریق شبکه‌های اجتماعی، بهبود سئو، تبلیغات، موتورهای جست‌وجو و ... کاری کنید که دیده شوید و بر مخاطبان شما روز‌به‌روز اضافه شود. 
مسئله علاقه در مخاطبان معمولا به دو صورت است؛ یا اینکه علاقه‌ای نسبت به یک موضوع یا محصول از قبل در آنها وجود دارد و شما باید آن علاقه را به نقطه‌ای که مطلوب شماست، هدایت کنید‌ و یا اینکه به دلیل عدم وجود شناخت، علاقه‌ای هم وجود ندارد اما زمینه برای ایجاد آن در مخاطب فراهم است. در نتیجه شما باید در آنها از ابتدا علاقه را ایجاد کنید. البته این کاری نیست که بتوان یک‌روزه آن را انجام داد؛ بلکه فرآیندی است که ممکن است از چند روز تا چند ماه را در‌بگیرد و این میزان، بستگی به اعتبار شما و سرعت چرخه فروش دارد. برای ایجاد علاقه از ابتدا، باید منافع مخاطبان خود را بشناسید و در جهت تحقق بخشیدن به آنها تلاش کنید. این کار از طریق بازاریابی ایمیلی، ایجاد محتوای شخصی، محتوای ویدئویی، طرح‌های گرافیکی و... قابل انجام است. هدف از این بخش آن است که محتواهای مناسب را متناسب با شخصیت خریداران به آنها برسانیم. تبدیل اشاره به تبدیل وضعیت مخاطبان و مشتریان دارد؛ مخاطبان شما ممکن است در نقطه عدم شناخت و آگاهی، تصمیم‌گیری و یا خرید باشند و شما می‌توانید با انجام اقدامات متناسب با وضعیتشان، آنها را از نقطه‌ای که در آن قرار دارند، یک مرحله جلوتر ببرید.  درگیری نیز دربردارنده این مفهوم است که حتی بعد از اینکه مخاطب خریدش را انجام داد و به هدف مورد نظر شما رسید، بازهم نباید از او دست بردارید و کاری کنید که با شما ارتباط مستمر و همیشگی داشته باشد یا به نوعی با شما درگیر شود. این کار را می‌توان از طریق ایجاد محتواهای آموزشی و تبلیغاتی ویژه انجام داد. 
 جمع‌بندی
حقیقت آن است که در امر بازاریابی، بازاریابان بیشتر از اینکه بخواهند به فکر استفاده از یک مدل معین باشند و خودشان را به آن محدود کنند، باید بر به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌ها تاکید کنند تا اقدامات جامع‌تری را انجام دهند. بنابراین به نظر می‌رسد اگرچه هرکدام از مدل‌های پسو و نایس راهکارهای مناسبی را ارائه می‌دهند، اما برای برطرف‌کردن نقایص آنها و همچنین تجمیع نقاط قوتشان باید ترکیبی از آن دو را به کار بست تا نتیجه مطلوب‌تری گرفت.
منبع:shanbemag.ir