مدیریت کردن یک کاروکسب اصلاً کار آسانی نیست. زمانی که از بیرون یک کاروکسب موفق به آن نگاه می‌کنیم تصور می‌کنیم که همه چیز خوب است؛ منابع مالی همیشه هستند و مشتریان خرید می‌کنند و خلاصه اوضاع بر وفق مراد است. اگر کمی تخصصی‌تر و موشکافانه‌تر به بررسی وضعیت کاروکسبها بپردازیم مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از آنها در همان شروع کار شکست می‌خورند و از میدان رقابت بیرون می‌روند. آنهایی هم که باقی می‌مانند باید چهارچشمی مراقب باشند تا مبادا آنچه را که اندوخته‌اند با یک تصمیم غلط از دست بدهند.
با این حال نباید ناامید شد. اگر به کاروکسبی که ساخته‌اید ایمان و اعتقاد دارید بدون شک موفقیت دیر یا زود سراغ شما خواهد آمد. برای آنکه مطمئن شوید در مسیر درست گام برمی‌دارید بسیار مهم است که روی ایده درست سرمایه‌گذاری کنید، محصول یا خدمت خود را آزمایش کنید، با بخش درستی از بازار ارتباط برقرار کنید و تیمی هماهنگ و همدل بسازید.
در اینجا می‌خواهیم برخی از آمار و ارقام مربوط به کاروکسبهای کوچک در ایالات متحده را بررسی کنیم که Insurance Quotes آنها را منتشر کرده است. تمرکز ما در اینجا روی علل شکست کاروکسبها به ویژه کاروکسبهای کوچک است. 

- 99.7 درصد از کاروکسب‌های امریکا را کاروکسب‌های کوچک تشکیل می‌دهند. طبق تعریف، کاروکسب‌های کوچک شرکت‌هایی با کمتر از 100 نفر پرسنل هستند.
- این میزان معادل 28.8 میلیون کاروکسب کوچک می‌شود.
- 56.8 میلیون نفر در این کاروکسب‌ها مشغول به کار هستند. 
- 75 درصد از مالکان کاروکسب‌های کوچک می‌گویند که به کار خود اطمینان و اعتقاد دارند.
- طبق آمار، 20 درصد از کاروکسب‌های کوچک در سال اول، 34 درصد در سال دوم، 50 درصد در سال پنجم و 70 درصد در سال دهم فعالیت خود شکست می‌خورند.
- دلایل شکست کاروکسب‌های کوچک بدین شکل است: مواجه شدن با مشکل گردش نقدینگی (82 درصد)، عدم نیاز بازار به محصولات و خدمات آنها (42 درصد)، تمام شدن منابع مالی (29 درصد)، عدم برخورداری از تیمی کارآمد (23 درصد) و عقب افتادن از رقبا (19 درصد).
- بالاترین نرخ بقا در صنایع مختلف مربوط به خدمات بهداشتی و مددکاری اجتماعی است. بقای این شرکت‌ها در سال اول فعالیت‌شان 85 درصد و در سال پنجم 60 درصد است.
- بدترین نرخ بقا در صنایع مختلف مربوط به صنعت حمل و نقل و انبارداری است. بقای شرکت‌ها در این صنایع در سال اول فعالیت‌شان 75 درصد و در سال پنجم، 30 درصد است. پس از این صنعت، صنعت ساختمان با آمار   75 درصد بقا در سال اول و 40 درصد بقا در سال پنجم در رتبه بعدی پایین‌ترین نرخ بقا قرار دارد. 
- رستوران‌ها کمتر از سایر کاروکسب‌ها شکست می‌خورند.
-25.7 درصد از کارفرمایانی که بین 5 تا 9 نیرو دارند معتقدند که جذب و حفظ کارکنان خوب، مسئله‌ای حیاتی برای بقای کاروکسب آنها است