احتمال می دهیم که از ارائه ی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) توسط salesforce.comمطلع باشید، که توسط شرکت برای پیگیری فعالیت فروش استفاده می شده است. اما آیا می دانستید که بستر نرم افزاری فروش همچنین در تمام صنایع برای ساخت و راه اندازی برنامه های در حال تغییر برای هر بخش شرکت، از جمله منابع انسانی، فناوری اطلاعات، عملیات، امور مالی، حقوقی، و بازاریابی به کار گرفته شده است؟

یک فهرست از 10 نرم افزار نمونه، با توجه به ارزشی که می توانند برای شرکت داشته باشند:

1.نرم افزار استخدام

قابلیت بالا با اتوماتیک کردن و ردیابی هر تعامل، مصاحبه، و پیگیری به کار گیرید.

2.نرم افزار تحویل

راننده ها را به قهرمانان فروش و خدمات که به موقع تحویل می دهند، تبدیل کنید.

3.نرم افزار بازرسی

گزارش و بررسی بازرسی روی یک گوشی تلفن همراه؛ فورا بازرسی را گزارش دهید.

4.نرم افزار کارمند کارپرداز

استخدام، آموزش و مدیریت کارمندان جدید سریعتر از همیشه، کارمند را هر چه زودتر به سود تبدیل کنید.

5.نرم افزار بودجه بندی

مدیریت مصوبات بودجه و هزینه های پایین تا آخرین پنی.

6.نرم افزار فهرست

به حداکثر رساندن درآمد با مدیریت موجودی روز در دسترس با شفافیت کامل.

7.نرم افزار پروژه ها

مدیریت پروژه های کلیدی با چند کلیک.

8.نرم افزار قرارداد

مدیریت تمام قراردادهای یک شرکت در یک برنامه واحد، قابل دسترسی در هر نقطه.

9.نرم افزار اینترانت اجتماعی

ارتباط کارمندان با اطلاعات حساس در سراسر هر دستگاهی در شبکه های اجتماعی.

10.نرم افزار مشتری مداری

همکاران فروشگاه را به مشتریان شان وصل کنید، یک دید 360  درجه از مشتریان به آن ها بدهید.

 

منبع: http://blogs.salesforce.com

مترجم:صبا بهادری