این پژوهش توسط سایت SurveyMonkey روی 3089 نفر از کارمندان گوناگون انجام گرفته است. این نظرسنجی نشان می دهد 71 درصد از کارمندان بلندپایه شرکت ها فرصت بیان تفکرات نوآورانه و جدید را دارند.

این در حالی است که فقط 22 درصد از کارمندان معمولی چنین حسی دارند؛ بنابراین رتبه شغلی و درآمد فرد رابطه ای مستقیم با تمایل به ابراز ایده های نوآورانه در محیط کار دارند.

از دیگر نتایج این تحقیق که بین 20 تا 26 مه انجام گرفته، می توان به تفاوت عقیده میان مدیران بلندپایه و کارمندان معمولی در زمینه خلاقیت در محیط کار اشاره کرد.

48 درصد از مدیرانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند معتقدند محیط کار فرصت بروز تفکرات نوآورانه را به آنها می دهد، ولی تنها 30 درصد از کارمندان معمولی چنین عقیده ای دارند.

یکی از نتایج جالب این نظرسنجی، تمایل بیشتر کارمندان به دریافت دستمزد بالاتر در مقابل نوآوری در محیط کار بود. از شرکت کنندگان پرسیده شده بود بین شرکتی که 20 درصد حقوق بیشتری می دهد و شرکتی که 20 درصد از زمان کار را به پروژه های نوآورانه اختصاص می دهد، کدام را انتخاب می کنید.

در پاسخ 68 درصد از شرکت کنندگان کار کردن برای شرکتی که حقوق بیشتری می دهد را انتخاب کرده و تنها 30 درصد از آنها خلاقیت را به حقوق بالاتر ترجیح داده بودند.

در این کار پژوهشی فقط به نوآوری در محیط کار و دستمزد بسنده نشد و میزان علاقه کارمندان به فناوری های روز هم سنجیده شد. کارمندان جوان معتقدند نه تنها در محیط کار همگام با تکنولوژی های جدید و نوآوری ها حرکت می کنند، بلکه در مواردی از آن جلوتر هم هستند.

4 نفر از هر 10 کارمند بین 18 تا 24 سال، دانش بسیار خوبی از فناوری ها جدید داشتند. 57 درصد نیز دانش خود از تکنولوژی روز را متوسط ارزیابی کردند. تنها 4 درصد از کارمندان اطلاعاتشان از فناوری ها به روز نبود.
منبع:digiato.com