استخدام یک شخص به این دلیل که رزومه تاثیرگذاری دارد مثل این است که یک اتومبیل بخرید به این دلیل که عاشق بروشور آن هستید. اگر امکان بررسی زیر کاپوت وجود ندارد، از خرید آن خودداری کنید. استخدام جدید شما ممکن است تا پایان مانند فیسکر کارما باشد: اتومبیل هیبرید مسابقه ای که خیلی خوب به نظر می رسید اما به دلیل مشکلاتی تولیدکننده مجبور به توقف تولید آن و پیگیری حمایت های ورشکستگی شد.

هنگام استخدام بایستی از قضاوت براساس ظاهر افراد خودداری کنید. به این معنی که رزومه را همانند یک آگهی در نظر بگیرید که تنها برای اطلاعات پایه ای مفید است.

داوطلبی که دارای آموزش، مهارت و تجربه است توجه شما را به خود جلب می کند. البته، اینکه برای چه کسی کار می کند، چه تکنولوژی دارد و چه تعداد کارمند را مدیریت می کند نیز حائز اهمیت است.

اما آنچه واقعا در یک استخدام بزرگ اهمیت دارد، خصوصیاتی است که نمی توانید در یک رزومه کاری بیابید- من به این خصوصیات خرد و احساس می گویم. خصوصیاتی که ریشه در توانایی فرد برای رو در رو شدن با چالش های غیر منتظره دارند، خرد و قدرت قضاوت فرد را نشان می دهند و به بخش ارزشمند گروه تبدیل می شوند.  

خرد چیزی بیش از ذهن خام فرد می باشد. این نوع نبوغ به معنای داشتن طرز فکر انعطاف پذیر است که هوش کتابی و خیابانی را با هم ترکیب می کند. این ترکیب فرد را قادر می سازد موقعیت های ناآشنا را هدایت و بسیاری از سیگنال های متضاد را درک کند. آیا این فرد می تواند ریسک خوب وبد را تشخیص دهد؟ آیا او می تواند زود یاد بگیرد و به موقع دانش کسب شده خود را به کار گیرد؟ آیا دارای هوش اجتماعی برای کار کردن با افراد اطرافش می باشد؟     

دل، ابزار من برای کل صورت فلکی ارزش های یک داوطلب می باشد. این سیستم اخلاقیات و باورهایی است که از آن تمام انتخاب ها و فعالیت های فرد شکل می گیرد. آیا او غرق کار خود می شود؟ آیا می تواند با موانع سخت مقابله کند؟ آیا می تواند مسولیت کار خود را به عهده بگیرد و اعتبار خود را بالا ببرد؟ آیا می تواند کاری کند همه چیز در لحظات بحرانی اتفاق بیافتد، حتی اگر خسته باشد؟

هنگامی که فردی با خصوصیات خوب پیدا می کنید، پاسخ این پرسش ها مطمئنا مثبت خواهد بود. 

به هرحال، هنگامی که ضرب العجل ها پدیدار می شوند، چسبیدن به یک فرد ماهر که بتواند تولید جدید شما را وارد بازار کند، وسوسه برانگیز می باشد. فقط درمورد بستن قرارداد معامله توجه  کنید: ممکن است در حال معامله یک ثبات کوتاه مدت برای یک شکست دراز مدت باشید.    

مصاحبه جامع و با بینش درونی، یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به درک عمیق تر از شخصیت و طرز فکر یک شخص است.

اشتباه رایج بعدی " مصاحبه خالی از فکر" می باشد.

جول پترسون،رئیس خطوط هوایی جتبلو و مدرسه تجارت استنفورد

مترجم: زهرا بهادری خلیلی